Гийсен тест


Тест предназначен за студенти по психология първи курс...
 

Формуляр за кандидатстване за работа


Формуляр за кандидатстване за работа за специалисти с висше образование...
 

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства


Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност деца и ученици от етническите малцинства....
 

Бизнес план


Това е образец/формуляр за изготвяне на бизнес план...
 

Искане за издаване на документ от НАП


Бланка на искане за издаване на документ от Националната агенция по приходите...
 

Молба за безсрочен договор


Моля да бъда назначен/а на работа в ...................................................... на безсрочен трудов договор на длъжност ..........................................................
 

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние


Официално одобрена бланка за 2011 г. при искове и граждански дела...
 

Болнични 2015


Придружително писмо, което се носи в НОИ от счетоводителите...
 

Уведомление


Уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП...

Качи формуляр и спечели
 

Сподели своите Формуляри с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент