Индивидуална образователна програма на дете със СОП


Идентифициране и основна информация, дата на раждане: място на раждане: възраст, ЕГН, медицински документи, издадени от съответния лекар – специалист, (приложение)....
 

Покана за доброволно изпълнение


Бланка на покана за извънсъдебно доброволно изпълнение на задължения...
 

Генерално пълномощно


Формуляр за генерално пълномощно за предаване на всички права на трето лице като го упълномощава да ползва тези права за защита интересите на упълномощителя...
 

Мотивационно писмо


Примерно мотивационно писмо при кандидатстване за работа...
 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот


Образец на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот...
 

Протокол за наблюдение на урок


Протокол който се попълва при наблюдение на урок. Методика на обучението по География....
 

Гийсен тест


Тест предназначен за студенти по психология първи курс...
 

Пълномощно за закупуване на МПС


Празен формуляр на пълномощно за закупуване на МПС...
 

Счетоводен баланс


Счетоводен баланс, бланка, подходящо за ученици и студенти...

Избрани критерии за търсене

Формуляри
Ограничаване на резултатите

По Авотрство