Искане за удостоверителен документ

23 окт 2018
·
5
·
632
·
1

Искане за удостоверителен документ – планово лечение извън държавата-членка по пребиваване...
 

Служебна бележка


Подходящ е както за предмета Бизнес комуникации, така и използване в реална обстановка...
 

Формуляр за оценка на представяне на презентация


Формуляр за оценка на представяне на презентация, критерии за оценка на презентацията, формула за изчисление на оценката...
 

Рубрика за оценяване на комуникативни спосбонсти


Рубриката е вид формиращо оценяване за практическо приложение на знанията и уменията на учениците...
 

Формуляр за обратна връзка


Формуляр за обратна връзка при провеждане на супервизия...
 

Молба за участие в международна практика по Еразъм +


Моля да бъда допуснат/а до участие в международна практика в гр. ……….., Испания по проект "……………………..“, договор № ………………., финансиран по линия на програма "Еразъм +", ключова дейност 1: образователна мобилност за граждани...
 

Транспортна заявка

06 май 2016
·
1
·
166
·
1
·
2

Моля да осигурите 1 брой товарни автомобили. Превозът се извършва при следните условия...
 

Формуляр за мониторингово посещение


Национална програма "С грижа за всеки ученик". Модул 2 "Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи"...
 

Примерна таблица за оформяне на оценката по ФВС


Първа текуща оценка се формира като се измерят и точкуват всички нормативи без изключение. С един или повече не измерени и не точкувани нормативи не може да се постави първа текуща оценка. Оценката за активност се дава по преценка на учителя...
 

Анализ на приходите


Анализ на приходите в предприятие и показателите за рентабилност...

Избрани критерии за търсене

Формуляри
Ограничаване на резултатите

По Авотрство