Договор за възлагане на строителни ремонти


Празна бланка на договор за възлагане на строителни ремонти, Пример C-19-СЕК...
 

Договор за възлагане на строителство и СМР


Примерен вариант на договор за възлагане на строително-ремонтни дейности...
 

Предварителен договор за строителство


Предварителен договор за проектиране, покупко-продажба на идеална част от урегулиран поземлен имот срещу изграждане на обекти в сграда и учредяване на право на строеж...
 

Предварителен договор за продажба на недвижим имот

31 окт 2018
·
5
·
1,495
·
25
·
30
·
3

С подписването на настоящия предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, продавача се задължават да продаде на купувачите при условията на този договор и в уговорения в този предварителен договор срок следните свои собствени недвижими...
 

Договор за консорциум

26 юли 2018
·
5
·
1,324
·
5
·
8
·
2

С настоящия договор съдружниците обединяват усилията си за организиране и осъществяване на съвместна стопанска дейност като създават гражданско дружество, наричано по-долу „Обединението”...
 

Предварителен договор за продажба на недвижим имот


Примерна бланка за сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот...
 

Договор за създаване на консорциум по ДЗЗД

24 авг 2015
·
5
·
1,035
·
5
·
6

Договор за създаване на обединение от фирми (консорциум), предназначено за извършване на конкретна дейност или за дългосрочно сътрудничество...
 

Договор за търговско управление (прокура)


Предмет на договора Чл. 1. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ възлага, а ПРОКУРИСТЪТ приема да извършва всички необходими действия, свързани с управлението на търговското предприятие и упражняването на търговската дейност на принципала, а именно...
 

Договор за изработка


Договор между възложител и изпълнител за извършване на ТИС (топлоизолационна система)...
 

Договор за цесия


Договор за цесия - продажба на вземане, цедент - цесионер...

Качи договор и спечели
 

Сподели своите Договори с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент