Договор за отдаване под наем на магазин

07 май 2012
·
3
·
928
·
1,241
·
1,483
·
231

Това е един примерен договор, който може да бъде използван така, както е публикуван....
 

Договор за наем на автомобил


Договор за наем на товарен автомобил, условия на договора...
 

Граждански договор между юридическо и физическо лице


Бланка за граждански договор за извършване на работа с личен труд между юридическо лице в качеството му на възложител и физическо лице в качеството му на изпълнител...
 

Договор за предоставяне на социални услуги

08 ное 2011
·
3
·
679
·
100
·
232
·
46

Договор за предоставяне на социални услуги, предназначен за студенти по специалноста социална политика и сродните на нея специалности...
 

Договор за наем на жилище


Договор за наем - примерна бланка...
 

Договор за текущ ремонт


От окончателните суми за разплащане на работите, за които текат гаранционни срокове, се удържат ...........% гаранционна сума. Тя се изплаща в срок от ......... дни след изтичане на срока на гаранцията, като се олихвява със лихвата по срочни...
 

Договор за наем на недвижим имот


Образец на договор за отдаване под наем на недвижим имот. Всички законови точки защитаващи двете страни по договора....
 

Договор наем на вещ


Договор за наем на движима вещ, опростен, така че може да се ползва и от неспециалисти в правната сфера...
 

Договор за управление


Бланка на договор за управление
 

Договор за наем


Образец на договор за наем...