Договор за посредничество


Бланка на договор за посредничество при продажбата на недвижим имот. Днес....в гр....... между.....
 

Договор за наем


Договор за наем на помещение. Може да се използва от всички хора, които пестят времето си...
 

Предварителен договор за покупко-продажба на земя


Предварителен договор за покупко-продажба на земеделска земя...
 

Граждански договор за прокурист


Търговецът възлага, а прокуристът приема да извърши необходимите действия по управлението на фирмата на търговеца по смисъла на чл. 21 от Търговския закон...
 

Договор за отдаване под наем


Договор между наемодател и наемател за отдаване на имот под наем...
 

Договор за изработка


Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изработи срещу възнаграждение ___, със следните технически характеристики ___, наричан по-долу за краткост "продукта"...
 

Дружествен договор


Примерен дружествен договор при регистрация на юридически лица....
 

Примерен договор за продажба на МПС


Примерен договор за покупко-продажба на МПС, изготвен от нотариус...
 

Договор за наем на земеделска земя


Бланка за договор за наем. Подходящо е както за студенти,така и за всеки,който иска да придобие представа какво трябва да съдържа договорът за наем на земеделска земя...
 

Договор за замяна на МПС


Универсална бланка при договори за замяна на МПС, служещ при прехвърляна на лек ,товарен автомобил...

Избрани критерии за търсене

Договори
Ограничаване на резултатите