Договор за изработка

25 сеп 2014
·
3
·
771
·
8
·
18

Поръчващият възлага, а изпълнителя се задължава да произвежда на свой риск срещу възнаграждение продукция, подробно описана във възлагателно писмо/протокол/ за всяка отделна поръчка в срока на договора...
 

Договор за паричен заем


паричен заем, гражданско право, заем, примерен договор, типов договор, бланка...
 

Договор за дарение

03 дек 2013
·
2
·
297
·
27
·
40

Ако предмет на договора за дарение е недвижим имот, договорът трябва да бъде извършен с нотариален акт...
 

Анекс към договор за аренда на земеделска земя


Анекс за удължаване срока на договора на земеделска земя...
 

Договор за наем


Договор за наем на помещение. Може да се използва от всички хора, които пестят времето си...
 

Предварителен договор за покупко-продажба на земя


Предварителен договор за покупко-продажба на земеделска земя...
 

Граждански договор за прокурист


Търговецът възлага, а прокуристът приема да извърши необходимите действия по управлението на фирмата на търговеца по смисъла на чл. 21 от Търговския закон...
 

Договор за отдаване под наем


Договор между наемодател и наемател за отдаване на имот под наем...
 

Договор за изработка


Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изработи срещу възнаграждение ___, със следните технически характеристики ___, наричан по-долу за краткост "продукта"...
 

Дружествен договор


Примерен дружествен договор при регистрация на юридически лица....

Избрани критерии за търсене

Договори
Ограничаване на резултатите