Предварителен договор за покупко-продажба

01 ное 2011
·
10
·
2,323
·
80
·
327
·
30

Примерна бланка на договор за покупко-продажба на недвижим имот...
 

Договор наем на вещ


Договор за наем на движима вещ, опростен, така че може да се ползва и от неспециалисти в правната сфера...
 

Рамков договор за разработка на софтуерни услуги

23 авг 2011
·
6
·
1,636
·
121
·
156
·
29

Примерен, непопълнен формуляр на договор за разработване на софтуерни услуги и приложения по зададени изисквания от възложителя...
 

Договор за наем


Образец на договор за наем...
 

Договор за управление


Бланка на договор за управление
 

Договор за аренда

02 ное 2011
·
4
·
1,306
·
63
·
116
·
28

Договор за аренда на селскостопанска земя...
 

Договор за лицензия на изобретение

21 май 2012
·
5
·
1,157
·
43
·
63
·
27

Договор за лицензия на изобретение. Днес, .............., в гр.(с.) .................... се сключи настоящият договор за лицензия между...
 

Граждански договор


Граждански договор за абонаментно счетоводно обслужване на фирма на основание чл. 2, т. 2 от тз днес,г. в гр. се сключи настоящият договор за ползване услугите на счетоводител на фирма-абонат между...
 

Договор – поръчка


Договор-поръчка за извършване на посредническа услуга при сделки с недвижим имот...
 

Договор за наем на МПС


НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ моторното превозно средство за временно ползване, а именно: лек автомобил, ……………… (черен), с регистрационен номер …………………….....

Избрани критерии за търсене

Договори
Ограничаване на резултатите