Договор за туристически услуги


Основни точки при сключване на договор за туристически услуги...
 

Договор за международна покупко продажба


Продавачът се задължава да прехвърли собствеността и да предаде на купувача стоката, описана в спецификация 1, представляваща неразделна част от настоящия договор срещу заплащане от купувача на определеното...
 

Трудов договор


Примерен, непопълнен формуляр на трудов договор на основание чл.67, ал.1, т1. във вр. с чл.70 от Кодекса на труда...
 

Договор за наем на недвижим имот


Формуляр на договор за отдаване под наем. Днес, 10 декември 2011г., в град София, на основание чл. 228-239 от ЗЗД се сключи настоящия договор за наем на недвижим имот между:...
 

Договор за събиране на вземания


Договор между доверител и довереник за събиране на вземания...
 

Граждански договор

08 апр 2012
·
5
·
1,075
·
175
·
262
·
48

Граждански договор, който може да се използва от всички, които не желаят да се обвързват с трудов договор и искат да работят гъвкаво....
 

Договор за предоставяне на социални услуги

08 ное 2011
·
3
·
679
·
100
·
232
·
46

Договор за предоставяне на социални услуги, предназначен за студенти по специалноста социална политика и сродните на нея специалности...
 

Договор за наем на жилище


Договор за наем - примерна бланка...
 

Примерен трудов колективен договор


Колективен трудов договро за работещите в...(съответното училищно заведение)...Днес,...20.. г., между директора на...
 

Предварителен договор за покупко-продажба на жилищен имот


Цена и начин на плащане, задължения на продавача, задължения на купувача, срокове и неустойки, други условия...

Избрани критерии за търсене

Договори
Ограничаване на резултатите