Договор за ипотечен кредит

28 май 2015
·
21
·
5,691
·
10
·
13

Договор между банка и клиент, с общи условия на банката, които важат за всички клиенти...
 

Договор за съхранение

05 ное 2015
·
13
·
4,005
·
7
·
14

Примерен договор за съхранение с Държавен Фонд ''Земеделие''...
 

Договор за международна покупко продажба


Продавачът се задължава да прехвърли собствеността и да предаде на купувача стоката, описана в спецификация 1, представляваща неразделна част от настоящия договор срещу заплащане от купувача на определеното...
 

Дружествен договор


Настоящия договор представлява едновременно и устав на дружеството. при тълкуването на устава трябва да се търси волята на страните и целта на тълкуваната разпоредба...
 

Договор за наем на офис

12 ное 2015
·
10
·
1,826
·
11
·
8

Чл. 1. (1) Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване следното помещение...
 

Предварителен договор за покупко-продажба

01 ное 2011
·
10
·
2,323
·
80
·
327
·
30

Примерна бланка на договор за покупко-продажба на недвижим имот...
 

Предварителен договор за покупко-продажба на жилищен имот


Цена и начин на плащане, задължения на продавача, задължения на купувача, срокове и неустойки, други условия...
 

Колективен трудов договор


Колективен трудов договор в съответствие с чл.51 а от Кодекса на труда....
 

Комисионен договор за внос на стоки


Образец на комисионен договор за внасяне на различни стоки с предмет, преминаване на риск и собственост, форма и ред, права и задължения на страните, общи клаузи...
 

Договор за франчайз


Договор между франчайзодател и франчайзополучател, представляван от компания, регистрирана в патентното ведомство...

Избрани критерии за търсене

Договори
Ограничаване на резултатите