Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот (стоп капаро)


Продавачът се задължава да продаде на купувача своя недвижим имот, намиращ се на адрес...
 

Договор за наем на автомобили

18 дек 2013
·
2
·
577
·
10

Наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване собствените си АВТОМОБИЛИ, наричани по-долу АВТОМОБИЛИТЕ, срещу възнаграждение...
 

Договор за наем на земя


Договорът е сключен чрез пълномощник; срок на договора - пет години...
 

Договор за паричен заем


паричен заем, гражданско право, заем, примерен договор, типов договор, бланка...
 

Договор за дарение

03 дек 2013
·
2
·
297
·
28
·
41

Ако предмет на договора за дарение е недвижим имот, договорът трябва да бъде извършен с нотариален акт...
 

Анекс към договор за аренда на земеделска земя


Анекс за удължаване срока на договора на земеделска земя...
 

Договор за наем


Договор за наем на помещение. Може да се използва от всички хора, които пестят времето си...
 

Предварителен договор за покупко-продажба на земя


Предварителен договор за покупко-продажба на земеделска земя...
 

Граждански договор за прокурист


Търговецът възлага, а прокуристът приема да извърши необходимите действия по управлението на фирмата на търговеца по смисъла на чл. 21 от Търговския закон...
 

Договор за отдаване под наем


Договор между наемодател и наемател за отдаване на имот под наем...

Избрани критерии за търсене

Договори
Ограничаване на резултатите