Договор за търговско представителство


Страните се споразумяват търговският представител да сътрудничи на доверителя при извършване на търговската му дейност, като сключва търговски сделки от името (от свое име) и за сметка на доверителя...
 

Договор за паричен заем


Договора за паричен заем е счетоводен документ който може да се ползва както от физически лица така и от юредически...
 

Договор за посредничество при продажба на имот

02 май 2017
·
3
·
875
·
1
·
3

С този договор за посредничество при продажба на имот се застъпват основните права и задължения на посредника при продажбата на недвижим имот...
 

Граждански договор

22 мар 2017
·
5
·
1,287
·
1

Възложителят възлага, а изпълнителя приема да извърши всички фактически и правни действия, свързани с представянето на оферти за продажба и/или наемането или отдаването на недвижими имоти, регистрирани в информационната система на...
 

Договор за продажба на МПС

21 мар 2017
·
1
·
300
·
2
·
2

Бланка за договор за продажба на МПС. Моля, не забравяйте, че неразделна част от договора са и декларацииите по чл.264, ал.2, ДОПК и по чл.25, ЗННД...
 

Договор за делба на акции

08 мар 2017
·
1
·
249
·
3
·
3

Договор за делба на акции по наследство, наследяване и делена на акциите между наследниците...
 

Договор за сътрудничество при провеждане на практическо обучение на студенти от висшите училища по проект

25 фев 2017
·
7
·
1,304

Това е документ, който трябва да се попълни, когато решите да кандидатствате за студентската практика по европроект...
 

Примерен договор за аренда

03 фев 2017
·
3
·
897
·
1
·
1

Примерен договор за аренда на земедлски имот - нива, овощна градина, ливада...
 

Договор за управление на етажна собственост

06 яну 2017
·
3
·
988
·
2
·
3

Договор за управление на етажна собственост между фирма и собствениците в даден вход или блок...
 

Учредителен договор на командитно дружество (КД)

04 яну 2017
·
7
·
1,963
·
1
·
1

Правен документ за учредяване на Командитно дружество...

Избрани критерии за търсене

Договори
Ограничаване на резултатите