Договор за конфиденциалност

20 сеп 2018
·
4
·
831

Съдържа задължения за конфиденциалност и забрана за извършване на конкурентна дейност...
 

Договор за консорциум

26 юли 2018
·
5
·
1,324
·
3

С настоящия договор съдружниците обединяват усилията си за организиране и осъществяване на съвместна стопанска дейност като създават гражданско дружество, наричано по-долу „Обединението”...
 

Договор за наем на помещение

25 май 2018
·
4
·
1,172
·
2
·
7

Договор за наем на помещение, изготвен от адвокат. Защитава и двете страни по договора...
 

Договор за управление на имот

18 май 2018
·
4
·
850
·
1
·
2

Договор за управление на недвижим имот.задължително е да бъде придружен от договор за отдаване под наем и протокол за вида и състоянието на имота...
 

Договор със срок за изпитване


Трудовият договор със срок за изпитване е един от видовете трудови договори...
 

Договор за лизинг

13 фев 2018
·
5
·
1,123
·
2
·
3

Договор за лизинг - може да се ползва за доста специалности и е всеобхватен...
 

Договор за паричен заем

12 фев 2018
·
2
·
304
·
1
·
2

Договор за паричен заем между фирми, уреждащ взаимоотношенията...
 

Договор за заем на финансови средства и анекс

05 дек 2017
·
2
·
313
·
7
·
7

Примерен образец на договор за заем на финансови средства и анекс към него...
 

Договор за извършване на строително ремонтни дейности

01 дек 2017
·
4
·
897
·
15
·
12

Възложителят възлага, а изпълнителя приема да извърши на свой риск и срещу възнаграждение от страна на възложителя, следните строително-ремонтни работи, описани подробно в приложение 1, неразделна част от договора...
 

Граждански договор


ГРаждански договор на основание чл. 258 - 262 вкл. (за изработка) и чл. 280 - 292 вкл. (за поръчка) от ЗЗД в два еднообразни екземпляра, като неразделна част от него са следващите Констативен протокол и Разписка...

Избрани критерии за търсене

Договори
Ограничаване на резултатите