Договор със срок за изпитване


Трудовият договор със срок за изпитване е един от видовете трудови договори...
 

Договор за лизинг


Договор за лизинг - може да се ползва за доста специалности и е всеобхватен...
 

Договор за паричен заем

12 фев 2018
·
2
·
304

Договор за паричен заем между фирми, уреждащ взаимоотношенията...
 

Договор за заем на финансови средства и анекс

05 дек 2017
·
2
·
313
·
1
·
2

Примерен образец на договор за заем на финансови средства и анекс към него...
 

Договор за извършване на строително ремонтни дейности

01 дек 2017
·
4
·
897
·
5
·
5

Възложителят възлага, а изпълнителя приема да извърши на свой риск и срещу възнаграждение от страна на възложителя, следните строително-ремонтни работи, описани подробно в приложение 1, неразделна част от договора...
 

Граждански договор


ГРаждански договор на основание чл. 258 - 262 вкл. (за изработка) и чл. 280 - 292 вкл. (за поръчка) от ЗЗД в два еднообразни екземпляра, като неразделна част от него са следващите Констативен протокол и Разписка...
 

Договор за търговско представителство

16 окт 2017
·
4
·
907
·
3
·
3

Страните се споразумяват търговският представител да сътрудничи на доверителя при извършване на търговската му дейност, като сключва търговски сделки от името (от свое име) и за сметка на доверителя...
 

Договор за паричен заем


Договора за паричен заем е счетоводен документ който може да се ползва както от физически лица така и от юредически...
 

Договор за посредничество при продажба на имот

02 май 2017
·
3
·
875
·
1

С този договор за посредничество при продажба на имот се застъпват основните права и задължения на посредника при продажбата на недвижим имот...
 

Граждански договор

22 мар 2017
·
5
·
1,287
·
2

Възложителят възлага, а изпълнителя приема да извърши всички фактически и правни действия, свързани с представянето на оферти за продажба и/или наемането или отдаването на недвижими имоти, регистрирани в информационната система на...

Избрани критерии за търсене

Договори
Ограничаване на резултатите